Iniciativa Cidadá de Mugardos


Se desexas ser informada/o regularmente do traballo da ICM, dos actos que organiza, dar a túa opinión, participar en enquisas, e eres asinante do noso manifesto ata o 1 de abril de 2015 ou doador/a ata o 24 de agosto de 2015, podes enviar os teus datos no seguinte formulario. Os mesmos serán tratados con total confidencialidade.

Se non cumples o requisito anterior pero eres simpatizante da nosa Agrupación podes poñerte en contacto con un dos nosos concelleiros ou coa nosa concelleira para facilitarlle directamente os mesmos.

		
Nome: Exemplo: María
Apelidos: Exemplo: Sánchez
Domicilio: Exemplo: R\ Nova S.N. Franza
DNI: Exemplo: 12345678A (a letra debe ser maiúscula)
Correo electrónico: Exemplo: correo@omeudominio.com
Teléfono: Exemplo: 981 470 000
Leín e acepto a política de privacidade: ver a nosa política de privacidade
Texto validación (repita o texto da imaxe):

Cambiar texto.