Comunicado sobre o noso posicionamento respecto do grupo de Emerxencias supramunicipal, e ante o acaecido no pleno do 17-06-2016

O Pleno de onte foi unha nova encerrona do PP, instalado desde hai un ano nunha política de cartón pedra. Incapaz de xestionar o día a día do Concello, tenta ocultalo con discursos demagóxicos nos Plenos, fronte ao público, que pouco ou nada teñen que ver coa realidade que se vive nas comisións.

Durante meses estivemos solicitando a información necesaria para tomar a decisión máis acertada sobre o GES. Durante meses o goberno evitou darnos esa información. Durante meses, o goberno recoñecía coa boca pequena que o GES “era inviable” económicamente e seguía sen cobrar as intervencións, cando cumpre xa un ano na Alcaldía.

O PP puido ter levado a renovación do GES a Pleno hai xa meses. A información que presentaba onte era a mesma que había meses atrás: varios informes técnicos contraditorios (uns favorables, outros desfavorables). Nada novo. E sen embargo, agardou ao 17 de xuño, en campaña electoral, para facer pública unha posición que non se corresponde co que insinuaba en comisións, tentando deixar en fóra de xogo aos grupos da oposición. Sabía da nosa negativa a asinar a cegas e xogou cos tempos, entregando só unhas horas antes do Pleno a previsión de cobros polas intervencións.

Onte o PP retirou o punto da orde do día, logo de esixirmos a entrega por escrito da toda a información necesaria para clarificar a situación. Isto confirma a encerrona e o recoñecemento implícito de que quedan aínda moitas dúbidas por despexar.

A ICM preocúpalle a viabilidade dun servizo de emerxencias rodeado de incertidumes. Unha decisión equivocada, ou curtopracista, podería hipotecar o futuro económico dun concello que está a piques de baixar dos 5000 habitantes e perder capacidade de financiamento. Un paso en falso pode supoñer graves recortes nos servizos públicos que o Concello ofrece á veciñanza nun prazo de só 4 ou 5 anos.

Mugardos, 18 de xuño de 2016.

10945093_1539067193023327_1966218727975526022_o

Share

Acordo da asemblea xeral da I.C.M. sobre as próximas eleccións xerais

Na Asemblea Xeral realizada o 9 de xuño acordouse por maioría facer pública a seguinte resolución:

En relación coa repetición das Eleccións Xerais o próximo 26 de xuño, a nosa Iniciativa, participante no proceso de confluencia de MAREAS EN COMÚN quere manifestar que a análise da situación pólitica actual nos leva a crer que vivimos nun momento histórico de cambio na forma de entender a democracia e polo tanto na participación e na corresponsabilidade das cidadás. Existen duas claras opcións, as que queren que nada cambie, e as que son conscientes da posibilidade dun
cambio real dende 1.978.

Este cambio pasa ineludiblemente por darlle a voz á cidadanía e pola construcción dun proxecto no que as cúpulas partidistas cedan o protagonismo á xente común, esta era a idea na formación de En Marea nas pasadas xerais. Sen embargo, os partidos acabaron lamentablemente impoñendo as suas dinámicas clásicas aproveitándose do caudal das mareas municipalistas e reducindo todo a unha coligazón de organizacións.

É preciso reverter esta situación, pero o momento destas eleccións é demasiado importante como para deixalo de lado, o acordo a nivel estatal co resultado de Unid♡s Podemos fainos apelar á responsabilidade, polo que convencidas firmemente de estar no lugar correcto das MAREAS EN COMÚN, solicitamos o voto para En Marea coa reserva crítica que observamos.

Mugardos, 9 de Xuño de 2016.

10945093_1539067193023327_1966218727975526022_o

Share

Acta da Asamblea Xeral do 09/06/2016

Publicado o 11/08/2016.

Sendo as 20:00 h do día 9 de xuño de 2016 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Solicitude de Ángel Pena Fontenla a vogal da Coordinadora Xeral.
 3. Análise da situación actual da Corporación Municipal. Refrendo as nosas concelleiras.
 4. Definición dos obxectivos programáticos a acadar.
 5. Posicionamento de ICM respecto do 26-X.
 6. Rogos e preguntas.

Comezamos coa lectura do acta anterior e apróbase por unanimidade.

Aprobación por unanimidade da solicitude de Ángel Pena Fontenla para formar parte da Coordinadora Xeral.

Procédese por parte das nosas concelleiras unha vez máis á análise da situación da actual Corporación Municipal en liña co xa manifestado nas últimas asembleas e sobre todo no acto de rendición de contas celebrado o pasado 3 de xuño. Dásenos conta da reunión mantida o mercores 8 de xuño por parte de catro delegacións dos grupos políticos que forman a actual oposición; ICM, EU, BNG e PSOE, coa seguinte orde do día:

 1. Análise dun ano de Corporación Municipal.
 2. Necesidade de crear unha alternativa de goberno para a maioría social.

Nesta xuntanza faisenos entrega dunha proposta metodolóxica para o funcionamento e organigrama do grupo de goberno municipal, así como una proposta programática, todo por parte de EU, do que se da traslado a esta Asemblea e pasa a debaterse. Apróbase por unanimidade refrendar ás nosas concelleiras para abrir un proceso de negociacións, e pásase a definir unha primeira proposta programática e de organigrama de goberno. De alcanzarse algún acordo deberá ser refrendado pola Asemblea Xeral da ICM.

A continuación debátese o posicionamento de ICM respecto do 26-X, chegando ó acordo de redactar un comunicado pedindo o voto crítico para “En Marea”.

No apartado de rogos e preguntas, chéganos unha petición da Rede Galega de Axudas aos Refuxiados, para ver se podemos axudarlles a pegar carteis e repartir pasquíns.

Sen máis levántase a sesión sendo as 22:40 h.

Share

O Veciñal – Número 1

Comprácenos achegarte o primeiro número do noso boletín “O Veciñal”, publicación que nace coa intención de ter unha periodicidade trimestral ou cando menos cuatrimestral, nestes días estamos na procura de deixalo no buzón de todos cantos veciños nos sexa posible, esperando acadar a comprensión de quen por algunha circunstancia non o reciba, nos disculpamos por adiantado. É por esto que o publicamos nas redes sociais e na nosa páxina web coa intención de que ninguén perda a oportunidade de ler o que para nos é un traballo especial que debulla o noso sentir do acontecido durante este último ano e o traballo desenvolto nel, esperamos que sexa do
voso agrado.

Lembrarvos que podedes estar informados en todo momento da nosa actividade se nos facilitades os vosos datos de contacto e correo electrónico mediante o enlace que
temos na nosa páxina web.

Share

Participa en Iniciativa Cidadá de Mugardos

Se desexas ser informada/o regularmente do traballo da ICM, dos actos que organiza, dar a túa opinión, participar en enquisas, e eres asinante do noso manifesto ata o 1 de abril de 2015 ou doador/a ata o 24 de agosto de 2015, podes enviar os teus datos no seguinte formulario. Os mesmos serán tratados con total confidencialidade.

Se non cumples o requisito anterior pero eres simpatizante da nosa Agrupación podes poñerte en contacto con un dos nosos concelleiros ou coa nosa concelleira para facilitarlle directamente os mesmos.

cropped-cropped-10945093_1539067193023327_1966218727975526022_o.jpg

Share

Acto de Rendición de Contas

Temos o gusto de anunciar o Acto de Rendición de Contas co vindeiro venres día 3 de xuño, no Casino Progreso de Franza ás 20 h. a nosa compañeira e compañeiros Paula, Poche e César nos brindarán con motivo do primeiro ano da Iniciativa Cidadá de Mugardos no Concello. Esperamos pasar un rato agradable con eles contándonos o traballo desenvolto durante este tempo, os logros acadados, as dificultades atopadas, e os retos por conseguir. É sen dúbida o encontro público máis importante que celebramos
en este tempo transcorrido, polo que esperamos contar coa tua presenza e si é o caso contestar ás túas preguntas e escoitar as opinións das que queiras facernos partícipes.

IMG-20160526-WA0002

Share

Acta da Asamblea Xeral do día 12 de maio de 2016

[O contido desta acta está pendente de aprobación na vindeira asemblea].

Sendo as 20:00 h do día 12 de maio de 2016 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Aprobación se procede das solicitudes de afiliación.
 3. GES. Información da situación actual e futura.
 4. REGANOSA. Información da xuntanza dos Grupos Municipais coa A.VV. “O Cruceiro de
  Meá”.
 5. Programación do acto público de rendición de contas.
 6. Rogos e preguntas.

Sigue lendo

Share

Acta da Asamblea Xeral do día 7 de abril de 2016

Sendo as 20:00 h do día 7 de abril de 2016 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación da acta anterior.
 2. Xuntanza das Mareas en Común:
  1. Aprobación dos principios básicos.
  2. Participación no proceso.
 3. 3. Incorporación de membros á Coordinadora Xeral.
 4. 4. Información sobre afiliación.
 5. 5. Rogos e preguntas.

Comezamos coa lectura do acta anterior e apróbase por unanimidade.

Para o punto da Xuntanza das Mareas en Común, lemos os principios básicos e despois de deliberar sobre eles os aprobamos por maioría (9 votos a favor e 1 abstención) cunha modificación:

 • No punto 4 engadir: “o dereito á conciliación da vida familiar e laboral”.

Sigue lendo

Share