Calendario

  Primarias

 • 11 a 19 de marzo: prazo de presentación de candidaturas para as primarias.
 • 20 de marzo: reclamación ás listas de candidatos.
 • 21 de marzo: presentación pública da lista de candidatos.
 • 22 a 25 de marzo: campaña pública de información dos candidatos.
 • 25 de marzo: última día de inscrición no censo electoral (firma do manifesto).
 • 26 a 29 de marzo: votación en urna:
  • 26 de marzo San Xóan.
  • 27 de marzo Franza.
  • 28 de marzo Meá.
  • 29 de marzo Mugardos.
 • 29 de marzo: resultados electorais das primarias.
 • 30 de marzo a 1 de abril: prazo de reclamación ós resultados.
 • 2 de abril: presentación pública da candidatura de Iniciativa Cidadá de Mugardos.
  Eleccións municipais

 • 31 de marzo: Publicación no BOE “Decretos convocatorias Elecciones Municipales y a Juntas Generales” Art. 42.3 LOREG.
 • 03 de abril: Constitución das Xuntas Electorais Art. 14.1 LOREG..
 • 31 marzo a 20 abril: Recollida de firmas do electorado exigidas polo art. 187.3 da LOREG para presentar unha Agrupación Electoral Arts. 46.8 y 187.3 LOREG.
 • 31 marzo a 14 maio: Solicitud do voto por correo Art. 72.a) LOREG.
 • 15 a 20 de abril: Presentación de candidaturas Art. 45 LOREG..
 • 27 de abril: Proclamación das candidaturas Art. 47.3 LOREG..
 • 8 de maio a 22 maio: Campaña electoral Art. 51.1 LOREG..
 • 24 maio: Día da votación Art. 84.1 LOREG.
 • 27 maio: Escrutinio oficial dos resultado electorais Arts. 103 y 191 LOREG.

Abreviaturas:
   BOE= Boletín Oficial do Estado.
   LOREG= Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réximen Electoral Xeral.

Share