Documentos

A continuación facilitamos un listado cos principais documentos de a Iniciativa Cidadá de Mugardos:

  • Manifesto [Formato: WEB PDF].
  • Recollida de sinaturas para o apoio do manifesto [Formato: WEB PDF].
  • Código Ético [Formato: WEB PDF].
  • Regulamento de Primarias [Formato: WEB]
  • Impreso solicitude de candidatura [Formato: PDF]
  • ( O impreso de inscrición como candidato pódese imprimir e cubrir a man ou cubrilo no ordenador e despois imprimilo. Unha vez cuberto deberá enviarse á dirección de correo electrónico: primarias@iniciativacidadademugardos.org ).

    Share