Apertura do procedemento de afiliación

En cumprimento do regulamento de organización interna da Iniciativa Cidadá de Mugardos abrimos o procedemento de afiliación á mesma recollido no artigo 8 e disposición transitoria 2:

Artigo 8. Admisión.

A calidade de membro da Iniciativa Cidadá de Mugardos adquírese 
coa solicitude  da persoa interesada ante a Coordinadora Xeral, 
segundo o modelo establecido; aprobándose por acordo da maioría 
simple dos membros que asistan á seguinte Asamblea Xeral.

É condición indispensable para ser membro da Iniciativa Cidadá 
de Mugardos a aceptación do Código Ético e o presente Regulamento 
de Organización, e non ser membro doutras organizacións políticas 
que se presentan con candidaturas alternativas nas mesmas 
eleccións municipais.

Existirá na Iniciativa Cidadá de Mugardos o Libro de Rexistro de 
Afiliados/as, onde constarán os datos de altas e baixas 
definitivas.

Disposición transitoria 2.

As persoas asinantes do Manifiesto da Iniciativa Cidadá de Mugardos 
ata o 1 de abril de 2015, os membros da candidatura de ICM e membros 
da Coordinadora en funcións (xa disolta) e doadores ata o 24 de 
agosto de 2015 non terán que ser sometidas ó proceso de aprobación 
pola asemblea da súa afiliación, bastando coa súa solicitude 
presentada ante a Coordinadora Xeral.

Pensamos que non todo o mundo pode ou quere telo mesmo grao de implicación ou colaboración neste proxecto e queremos facilitar e desenrolar a participación de
todalas formas posibles, cremos que a afiliación é unha das mellores, corresponsabilizándose coa ICM, sen desbotar nengunha outra forma de participación.

Cremos nunha democracia directa, con espazos reais de decisión da cidadanía nos asuntos públicos, e traballamos para o cumprimento deste obxectivo.

Impreso de afiliacición: PDF

LogoDocumentos

Share