Convocatoria de eleccións á Coordinadora Xeral

Na pasada Asemblea Xeral realizada o mércores 24 de febreiro, acordouse o seguinte calendario para a renovación da Coordinadora Xeral de Iniciativa Cidadá de Mugardos:

  • Ata o luns, 7 de marzo: presentación de candidaturas individuais (tanto ó posto de Coordinador/a Xeral, como de vogais).
  • Mércores, 9 de marzo: realización da Asemblea Xeral ma que se levará acabo a elección da Coordinadora Xeral.

Segundo recolle o Regulamento de Organización Interna, a coordinadora estará composta por entre 7 e 11 membros, dos cales 1 será o/a portavoz municipal, outro o/a Coordinador/a Xeral, en elección directa, e os restantes (de 5 a 9) membros do órgano directivo, elixidos pola Asemblea Xeral independentemente do/a Coordinado/a. Podendo unha mesma persoa candidatarse para Coordinador/a, para vogal, ou para ambos.

Ata o luns, 7 de marzo, pódese entregar as candidaturas no despacho do Grupo Municipal de ICM no Concello, ou poñerse en contacto con calquera das persoas concelleiras, ou ben escanear e enviar ó correo iniciativacidadademugardos@gmail.com a folla de inscrición cuberta.

Para resolver calqueira dúbida sobre este ou calqueira outro aspecto podense consultar cos integrantes do Grupo Municipal, que de xeito transitorio ata a elección fará as veces de Coordinadora.

Folla para presentación de candidaturas: PDF.

Share