Solicitude inscricións de areais no rexistro de zonas de baño

zonas_banho

Un obxectivo prioritario de todo goberno ten que ser a saúde das persoas e a prevención de enfermidades. As praias de Mugardos son as únicas da ría que non están inscritas no censo de zonas de baño de Galicia. Iso significa que non hai controis periódicos sobre as súas augas. Non sabemos se a Bestarruza ou as calas do Castelo da Palma son aptas para o baño e a xente non ten información sobre aspectos que poden implicar un risco para a súa saúde.

Iniciativa Cidadá de Mugardos confirmou esta situación perante a Xunta e solicitou (o 4 de xullo) ao goberno municipal a inscrición dos areais como zonas de baño, achegándolle o formulario que a propia Consellería de Sanidade dispón publicamente. No caso de obter informe negativo sobre a calidade das augas os concellos están obrigados a indicar que non son aptas e os motivos e corrixir as situacións para unha posterior análise.

O Plan Municipal de Saúde que recolle o noso programa de goberno contempla o control sanitario (auga potable, contaminación, ruído e hixiene) en espazos públicos.

Share