Acta da asemblea do día 16 de decembro de 2015

Sendo as 20:30 h do día 16 de decembro de 2015 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

  1. Aprobación da acta anterior.
  2. Aprobación do calendario para a renovación da Coordinadora Xeral en funcións.
  3. Aluguer da sé de ICM.
  4. Rogos e preguntas.

Antes de comezar coa orde do día pide a palabra Javier García Dieste, e nos informa da súa renuncia como número 1 de Iniciativa Cidadá de Mugardos, abandonando acto seguido a asamblea Javier e parte dos asistentes.

O resto dos alí presentes deciden despois de moito deliberar seguir adiante co programa e acorda buscar un local para destinalo como sé de ICM.

Vendo que alargouse moito a asamblea, decídese que o punto de aprobación do calendario para a renovación da coordinadora xeral queda posposto para a seguinte asamblea.

Sen máis levántase a sesión sendo as 22:30 h.

Share