Modelo urbanístico a seguir no novo PXOM

Perante a celebración de vindeiras Comisións de Urbanismo, nas que supoñemos tratarase da axilización dos trámites para a aprobación inicial do PXOM, desde ICM queremos informar da nosa intención de instar a unha revisión en profundidade da proposta de PXOM existente, desde unha perspectiva de máximos, e non de mínimos. Isto é: non só para cumprir cos numerosísimos requirimentos da Xunta no seu informe de decembro de 2014, senón para reformular moitas outras cuestións, na dirección non só de cumprir coa legalidade estrita, senón tamén de apostar polo respecto e a posta en valor do noso concello, e de recuperar o sentido común que nunca se debeu perder.

 

Iniciativa non quere que Mugardos siga a ser un núcleo histórico esquecido, xunto a unha serie de edificios baleiros espallados pola vila, salpicado doutros ruinosos, de rúas estreitas sen beirarrúas, de xardíns inexistentes e parques afastados, case que agochados, do núcleo máis urbano. Ata onde nos sexa posible, non imos consentir que sigan a decidir as nosas prioridades, a estética e a funcionalidade mesmo viaria do noso pobo, os mesmos intereses económicos que hai anos decidiron que Mugardos precisaba de centos de pisos, hoxe fantasmais.

Sigue lendo

Share

Sobre a moción de ICM para solicitude de Ciclos Formativos e FP Básica no IES de Mugardos

Valoración do último Pleno Municipal:

Logo da celebración da última sesión plenaria en Mugardos, desde Iniciativa Cidadá de Mugardos temos que amosar o noso abraio e tamén a nosa preocupación ante as actitudes de certos grupos políticos. En primeiro lugar, cada vez é máis palpable a sensación de que o Partido Popular goberna a base de tentar dar golpes de efecto, sen deterse a estudar minimamente as consecuencias e necesidades. Vímolo co traslado do mercadillo e repetímolo coa ampliación das axudas escolares aos centros concertados sen incremento da partida económica correspondente. E en segundo lugar, a actitude de certos grupos da oposición fainos temer que a consecución de acordos poida depender máis das cotas de protagonismo que dos beneficios reais para a cidadanía.

No Pleno de onte, o alcalde xustificou a negativa a un punto da moción presentada por ICM, no que se solicitaba precisamente o incremento dos fondos das axudas para material escolar e transporte, argumentando que non levabamos estudo nin proposta económica. O noso asombro non pode ser maior, tendo en conta que ese estudo debería estar feito polo goberno antes de modificar a orde para abrila aos centros concertados, e non despois. Por se fose pouco, pretende que sexa ICM quen faga ese traballo, cando pasaron máis de dous meses desde que o novo goberno, apenas uns días logo de tomar posesión, fixo desta unha das súas primeiras medidas.

Sigue lendo

Share