Acordo da asemblea xeral da I.C.M. sobre as próximas eleccións xerais

Na Asemblea Xeral realizada o 9 de xuño acordouse por maioría facer pública a seguinte resolución:

En relación coa repetición das Eleccións Xerais o próximo 26 de xuño, a nosa Iniciativa, participante no proceso de confluencia de MAREAS EN COMÚN quere manifestar que a análise da situación pólitica actual nos leva a crer que vivimos nun momento histórico de cambio na forma de entender a democracia e polo tanto na participación e na corresponsabilidade das cidadás. Existen duas claras opcións, as que queren que nada cambie, e as que son conscientes da posibilidade dun
cambio real dende 1.978.

Este cambio pasa ineludiblemente por darlle a voz á cidadanía e pola construcción dun proxecto no que as cúpulas partidistas cedan o protagonismo á xente común, esta era a idea na formación de En Marea nas pasadas xerais. Sen embargo, os partidos acabaron lamentablemente impoñendo as suas dinámicas clásicas aproveitándose do caudal das mareas municipalistas e reducindo todo a unha coligazón de organizacións.

É preciso reverter esta situación, pero o momento destas eleccións é demasiado importante como para deixalo de lado, o acordo a nivel estatal co resultado de Unid♡s Podemos fainos apelar á responsabilidade, polo que convencidas firmemente de estar no lugar correcto das MAREAS EN COMÚN, solicitamos o voto para En Marea coa reserva crítica que observamos.

Mugardos, 9 de Xuño de 2016.

10945093_1539067193023327_1966218727975526022_o

Share