Dimos un paso adiante na rehabilitación dos cascos antigos de O Seixo e Mugardos

Os cascos antigos de O Seixo e Mugardos están, aínda, entre os mellor preservados de Galicia, salvándose, en boa parte, dunha especulación urbanística que fixo desaparecer moitas das vivendas tradicionais nos pobos costeiros. O Seixo e Mugardos teñen a súa propia identidade. Rezouma, urbanisticamente, a historia mariñeira que teñen os dous núcleos.

A reapertura da Oficina de Rehabilitación de Mugardos, logo de máis de 3 anos pechada, é un paso importante para a rehabilitación e reurbanización destes dous cascos antigos. Un total de 115.000 € repercutirán nos proxectos da veciñanza, chegando ata os 11.000 € para cada vivenda.

Para conquerir esta reapertura traballamos en ICM desde a Concellería de Urbanismo, entre outras cousas, poñendo ao día o estudo dos inmobles que detectou 151 edificios en estado de conservación regular, malo ou moi malo. O diálogo coa Xunta de Galicia foi permanente para que a oficina fose unha realidade. Sabemos o complicado que pode ser que xa no primeiro ano se inicien grandes rehabilitacións, por iso é moi importante darlle continuidade e facer unha labor de futuro para que Mugardos e o Seixo recuperen a súa paisaxe urbana tradicional.

Sigue lendo

Share

Mugardos experimentou en ano e medio un grande impulso dos comedores escolares

Os comedores escolares serven a nais e pais para conciliar a súa vida laboral e familiar, ademais de axudar a moitas familias con dificultades sociais e económicas. Sen embargo, cada vez son máis as ANPAs do país que demandan un maior peso dos criterios educativos e o emprego de alimentos de tempada e proximidade á hora de contratar as empresas de cátering.

En xaneiro do 2016 ICM preguntaba en comisión ao goberno do PP polo borrador do prego de contratación do comedor escolar do CEIP Unión Mugardesa. A nosa intención era incorporar criterios educativos e de achegamento do servizo ás familias. Pero, tras informarnos que estaban ultimándoo, o que a concelleira Begoña Roldós presentou un mes despois en comisión foi un documento xa aprobado pola Xunta de Goberno, sen terse sometido nunca a debate, e que non recollía os criterios que nós pretendiamos.

Cando asumimos a área de Educación, en agosto do 2016, Mugardos contaba cun único comedor escolar de 58 prazas e dúas monitoras que daban de xantar e que tiña lista de agarda. Os obxectivos daquela eran levar o servizo tamén ao CEIP Santiago Apóstolo de Franza, amplialo aos almorzos –que axudarían especialmente a nais e pais que se incorporan ao posto de traballo máis cedo– e cumprir un ratio de 16 alumnas/os por monitora, na liña das demandas dalgunhas federacións de ANPAs. Precisábamos, para iso, aumentar o plantel de dúas a tres monitoras.

En menos de un mes desde a chegada do novo goberno, o Concello de Mugardos puido anunciar o servizo “Madrugamos!” para o comezo do curso 2016-2017. Durante o mesmo curso conseguimos ademais que a empresa concesionaria enviase tres monitoras. Conseguimos tamén reducir o número de conflitos entre o alumnado cun seguimento constante por parte da concelleira de Educación, que visitou case semanalmente o centro.

Ao mesmo tempo, comezaron as xestións para facer realidade o comedor de Franza, para o que se mantiveron conversas coa propia dirección do centro, a ANPA e o delegado territorial de Educación. Así, desde comezos do curso 2017-2018 o Santiago Apóstolo ten xa o seu propio comedor escolar con servizo de xantar de 20 prazas, o que tamén resolve a lista de agarda do Unión Mugardesa.

Sigue lendo

Share

Moito máis que a reforma do Mercado Municipal

En agosto do 2016 asumimos a xestión do Mercado Municipal de San Telmo co propósito de corrixir o seu lento declive das últimas décadas. Tiñamos claro que a perda de clientela tiña un transfondo que non se podía resolver con pequenos arranxos puntuais. A diferenza doutros casos nos que os edificios están case abandonados e presentan eivas graves, en Mugardos investiuse na última década preto de 500.000 € en múltiples reformas sen unha visión clara de futuro, pero que evitaron o deterioro estrutural. O que precisabamos era algo máis, era reconectar o Mercado coa hostalería, un dos piares económicos de Mugardos.

A propia Xunta publicaba meses antes o seu Plan de Mercados Excelentes de Galicia 2016-2020 no que marcaba a folla de rota para que as prazas de abastos e mercados atopasen o seu lugar nun contexto que xa non é o de hai 50 anos. A transformación pasa por un cambio de concepto, máis que por reformas materiais. Deixar de competir coas grandes cadeas de supermercados e atopar o seu propio espazo.

Tívose en conta a tódolos sectores involucrados

Así é como en xullo do 2017 o goberno municipal contrata o Plan de usos do Mercado de San Telmo. A partires de entón comeza un estudo detallado da súa situación, das súas necesidades, da visión que del teñen non só as praceiras, senón tamén a hostalería, agricultoras locais, a confraría de pescadores e mariscadoras e ata a propia clientela.
Segundo avanzaba o estudo as pezas comezaban a encaixar. A hostalería advertía da falta de oferta, da dificultade para mercar froitas, verduras ou marisco mugardeses. Mais recoñecía a importancia que ten hoxe en día na restauración o produto local. A confraría destacaba a alta calidade do seu marisco (ostra, ameixa e berberecho), mais a falta dunha depuradora fai que todo o produto se comercialice fóra. Rechamante era tamén a escasa produción da horta (apenas un produtor local), mais aí abríase unha xanela de oportunidade para o Ciclo Formativo de Agroxardinaría e Composicións Florais.

Sigue lendo

Share

Asemblea do 16 de novembro de 2017

A Iniciativa Cidadá de Mugardos dou conta esta tarde da situación de crise pola que atravesa actualmente o goberno de Mugardos. Na xuntanza valorouse moi negativamente o deterioro da convivencia dentro do goberno, e considerou como causas fundamentais o xeito vertical de goberno establecido desde a Alcaldía, a imposición de criterios, a ausencia de espazos de diálogo regulares e finalmente a deslealdade cos socios de goberno, escenificada no último Pleno extraordinario, onde se desvelou que o propio PP contaba desde hai días con documentación achegada pola Alcaldía que aínda hoxe ICM descoñece.

Os últimos meses caracterizáronse por un empeoramento da relación cos socios de goberno, pero tamén coa veciñanza. Faltou capacidade de diálogo e sobrou autoritarismo e invasión de competencias. Faltou coordinación entre os oito membros do goberno, que en 15 meses nunca chegaron manter reunións regulares, algo básico en calquera equipo de traballo. Isto substituíuse por relacións bilaterais incompatibles co proxecto horizontal que defendemos. Nada disto pode coller agora por sorpresa a EU, xa que foron demandas nas que ICM insistiu desde a formación do goberno.

Sen poñer en dúbida a capacidade de traballo e xestión administrativa de Pilar Díaz (ao contrario de Juan Domingo Deus), ICM lamenta o rotundo fracaso no liderado da coalición posto en evidencia publicamente desde o estoupido da crise. Tras do anuncio da marcha do BNG a situación non fixo máis que empeorar. Continuouse coa presentación dunha modificación de crédito sen contar con ICM, logo comunicounos a nosa expulsión por non apoiala, e nin tan sequera estivo presente na comisión de seguimento celebrada o pasado martes, onde EU mantivo unha posición puramente burocrática e con nula autocrítica, fronte a unha diagnose negativa compartida por ICM e BNG.

Desde ICM pedimos desculpas á veciñanza polos erros cometidos, un deles puido ser deixar que esta situación se prolongase no tempo. Procuramos ser dialogantes na xestión das nosas áreas, ao igual que o BNG. Quixemos antepoñer a estabilidade do goberno e a conciliación de posturas, máis non o conseguimos. O vindeiro martes celebrarase unha nova asemblea de ICM, onde se someterá a votación a ruptura do acordo de goberno.

En Mugardos a 16 de Novembro de 2017.

Share

ICM insiste no diálogo como base dun goberno plural.

Iniciativa Cidadá de Mugardos defende o diálogo como base de todo proxecto político plural. Froito do entendemento entre diferentes naceu o primeiro goberno con maioría da última década en Mugardos. Nos últimos meses, sen embargo, asistimos con preocupación á toma de decisións que non son debatidas, e moito menos consensuadas, entre os membros do Goberno Municipal.

Na mañá de onte presentábase na comisión de Facenda unha proposta da Alcaldía para determinar o uso de preto de 600.000 €. Se ben esta proposta recollía en parte decisións conxuntas, outras non foron debatidas previamente co Grupo Municipal de ICM, malia a súa envergadura económica.

Sendo así, ICM abstívose de aprobar a proposta da Alcaldía, como xa o fixo anteriormente cando se someteron a votación cuestións que non tiveron en conta a opinión do noso grupo. Mais nesta ocasión, tras a comisión de Facenda a Alcaldía comunicou verbalmente ao noso portavoz municipal que estabamos “fóra do goberno”.

Esta tarde celebrarase unha comisión de seguimento do acordo de goberno asinado o ano pasado, convocada a petición do BNG, que ven derivada tamén desta falta de diálogo e imposición dunha das partes do Goberno Municipal sobre as outras. Desde ICM insistimos na necesidade de acordos previos a calquera decisión transcendente no futuro de Mugardos.

O Grupo Municipal e os representantes na comisión de seguimento darán conta en asemblea da situación actual para que as persoas que integran a Iniciativa Cidadá de Mugardos, no seu conxunto, analicen e determinen o mellor xeito de seguir defendendo a nosa proposta política.

Share

Comunicado sobre o noso posicionamento respecto do grupo de Emerxencias supramunicipal, e ante o acaecido no pleno do 17-06-2016

O Pleno de onte foi unha nova encerrona do PP, instalado desde hai un ano nunha política de cartón pedra. Incapaz de xestionar o día a día do Concello, tenta ocultalo con discursos demagóxicos nos Plenos, fronte ao público, que pouco ou nada teñen que ver coa realidade que se vive nas comisións.

Durante meses estivemos solicitando a información necesaria para tomar a decisión máis acertada sobre o GES. Durante meses o goberno evitou darnos esa información. Durante meses, o goberno recoñecía coa boca pequena que o GES “era inviable” económicamente e seguía sen cobrar as intervencións, cando cumpre xa un ano na Alcaldía.

O PP puido ter levado a renovación do GES a Pleno hai xa meses. A información que presentaba onte era a mesma que había meses atrás: varios informes técnicos contraditorios (uns favorables, outros desfavorables). Nada novo. E sen embargo, agardou ao 17 de xuño, en campaña electoral, para facer pública unha posición que non se corresponde co que insinuaba en comisións, tentando deixar en fóra de xogo aos grupos da oposición. Sabía da nosa negativa a asinar a cegas e xogou cos tempos, entregando só unhas horas antes do Pleno a previsión de cobros polas intervencións.

Onte o PP retirou o punto da orde do día, logo de esixirmos a entrega por escrito da toda a información necesaria para clarificar a situación. Isto confirma a encerrona e o recoñecemento implícito de que quedan aínda moitas dúbidas por despexar.

A ICM preocúpalle a viabilidade dun servizo de emerxencias rodeado de incertidumes. Unha decisión equivocada, ou curtopracista, podería hipotecar o futuro económico dun concello que está a piques de baixar dos 5000 habitantes e perder capacidade de financiamento. Un paso en falso pode supoñer graves recortes nos servizos públicos que o Concello ofrece á veciñanza nun prazo de só 4 ou 5 anos.

Mugardos, 18 de xuño de 2016.

10945093_1539067193023327_1966218727975526022_o

Share

Alegación ó proxecto das curvas da Fonte Grande

Mañá (04/02/2016) haberá un pleno extraordinario urxente ás 13:30 horas no que se aprobarán as alegacións que vai facer o Concello ao proxecto da Xunta. Estas alegacións que poñeremos á disposición da veciñanza tan pronto remate o Pleno básanse en 4 puntos.

Infografía curvas da Fonte Grande

Infografía curvas da Fonte Grande

  1. Dar solucións á perigosidade da primeira curva dirección Mugardos.
  2. Engadir alumeado e beirarrúa ou senda ao novo trazado.
  3. Darlle total acceso ás vivendas e empresas xa que o proxecto déixaas ailladas.
  4. Que a Xunta asuma os terreos que quedan inutilizados entre o novo trazado e a estrada actual.

Á marxe das alegacións que o Concello presente, Iniciativa Cidadá puxo dende onte á disposición da veciñanda 2 modelos distintos de alegacións.

  • a) Alegación á totalidade do proxecto. [Arquivo en: PDF, DOCX, ODT]
  • b) Alegacións aos catro puntos citados anteriormente. [Arquivo en: PDF, DOCX, ODT]

O prazo para presentar alegación remata o venres 05 de febreiro.

Share

Pleno do 23/12/15

SACAMOS Á LUZ INFORMACIÓN, O PLENO DENDE ICM;

PREGUNTAS PLENARIAS ICM:

Pregunta 1:
¿Cal é o motivo polo que o escrito dos veciños e veciñas de Rilo queixándose dos cheiros da Estación de Bombeo non foi levado a ningunha comisión? ¿Houbo resposta por parte do goberno no prazo correspondente? Se é así, ¿cal foi a contestación?
Resposta:
– Enviouse aos do Bombeo e non tivemos contestación da empresa.
* Pero contestouse ás veciñas e veciños no prazo dun mes como se ten que facer?
– Non

Pregunta 2:
¿Aínda non teñen todas as facturas da Festa do Marisco? ¿Canto foi o custe para as arcas do Concello a celebración desta Festa?
Resposta:
-Sí, xa as temos, amosarémolas na próxima comisión. O custe total aproximado é sobre 8.000 euros.

Por outra parte, na orde do día do pleno houbo (ademais de dar contas):
– A renuncia de Javier Dieste. UNANIMIDADE
– A desafectación da Escola Apelón. UNANIMIDADE
(ICM manifesta que sería bo que os grupos xa empezasen a falar do uso Cultural e Social que debe de ter este edificio.)
– Moción sobre o VIH. UNANIMIDADE

O goberno quixo meter como vía de urxencia dous puntos, os cales teñen que ser votados para que podan engadirse:
– A creación dun ficheiro de datos para Benestar.
(ICM abstívose xa que viña dunha comisión celebrada esa mesma mañá)
– Dar conta dunha resolución.
(ICM votou en contra da urxencia, esta resolución do 23 de Novembro, xa puido ir no pleno do mes anterior, non se levou, tampouco a ningunha das comisións que houbo, nin ía neste orde do día do pleno, e a meteron o día anterior de urxencia)

Iniciativa Cidadá de Mugardos non quere paralizar as cousas, quere traballar para melloralas, e o goberno leva dende fai tempo unha política de non presentar á maioría dos informes e dos datos solicitados, cando os presenta son a última hora, e recorre sempre ás presas para que a oposición non poida traballar.

Arquivo: Orde do día PDF

Share

Sobre a moción de ICM para solicitude de Ciclos Formativos e FP Básica no IES de Mugardos

Valoración do último Pleno Municipal:

Logo da celebración da última sesión plenaria en Mugardos, desde Iniciativa Cidadá de Mugardos temos que amosar o noso abraio e tamén a nosa preocupación ante as actitudes de certos grupos políticos. En primeiro lugar, cada vez é máis palpable a sensación de que o Partido Popular goberna a base de tentar dar golpes de efecto, sen deterse a estudar minimamente as consecuencias e necesidades. Vímolo co traslado do mercadillo e repetímolo coa ampliación das axudas escolares aos centros concertados sen incremento da partida económica correspondente. E en segundo lugar, a actitude de certos grupos da oposición fainos temer que a consecución de acordos poida depender máis das cotas de protagonismo que dos beneficios reais para a cidadanía.

No Pleno de onte, o alcalde xustificou a negativa a un punto da moción presentada por ICM, no que se solicitaba precisamente o incremento dos fondos das axudas para material escolar e transporte, argumentando que non levabamos estudo nin proposta económica. O noso asombro non pode ser maior, tendo en conta que ese estudo debería estar feito polo goberno antes de modificar a orde para abrila aos centros concertados, e non despois. Por se fose pouco, pretende que sexa ICM quen faga ese traballo, cando pasaron máis de dous meses desde que o novo goberno, apenas uns días logo de tomar posesión, fixo desta unha das súas primeiras medidas.

Sigue lendo

Share

Pleno sobre a organización e retribución do goberno municipal

Iniciativa Cidadá de Mugardos naceu da mesma visión da situación política que tantas outras iniciativas municipalistas que se dan en chamar “mareas”: a democratización e desprofesionalización da práctica política e a súa apertura á sociedade.

As persoas que representamos hoxe neste Pleno da Corporación a ICM somos un técnico de sistemas, un delineante e unha mestra. Esas son ou procuran ser as nosas principais fontes de ingresos e tentando compatibilizalas aceptamos a responsabilidade de representar á veciñanza de xeito temporal e nunca superior a 8 anos, como asumimos no noso Código Ético.

Os debates sobre a asignación económica dos membros da corporación préstanse sempre a discursos cun forte compoñente demagóxico. Nós, que somos unha organización nova carente de referentes propios, máis tamén descargada de lastres, afrontamos este debate coa intención de obter unha visión o máis ampla e contextualizada posible da situación en Mugardos e para iso quixemos estudar o que acontecía en concellos de tamaño similar, entre 5000 e 10000 habitantes e, por tanto, tamén 13 concelleiras/os.

sueldos

Este foi o resultado e as nosas conclusións:

Sigue lendo

Share