Asemblea do 16 de novembro de 2017

A Iniciativa Cidadá de Mugardos dou conta esta tarde da situación de crise pola que atravesa actualmente o goberno de Mugardos. Na xuntanza valorouse moi negativamente o deterioro da convivencia dentro do goberno, e considerou como causas fundamentais o xeito vertical de goberno establecido desde a Alcaldía, a imposición de criterios, a ausencia de espazos de diálogo regulares e finalmente a deslealdade cos socios de goberno, escenificada no último Pleno extraordinario, onde se desvelou que o propio PP contaba desde hai días con documentación achegada pola Alcaldía que aínda hoxe ICM descoñece.

Os últimos meses caracterizáronse por un empeoramento da relación cos socios de goberno, pero tamén coa veciñanza. Faltou capacidade de diálogo e sobrou autoritarismo e invasión de competencias. Faltou coordinación entre os oito membros do goberno, que en 15 meses nunca chegaron manter reunións regulares, algo básico en calquera equipo de traballo. Isto substituíuse por relacións bilaterais incompatibles co proxecto horizontal que defendemos. Nada disto pode coller agora por sorpresa a EU, xa que foron demandas nas que ICM insistiu desde a formación do goberno.

Sen poñer en dúbida a capacidade de traballo e xestión administrativa de Pilar Díaz (ao contrario de Juan Domingo Deus), ICM lamenta o rotundo fracaso no liderado da coalición posto en evidencia publicamente desde o estoupido da crise. Tras do anuncio da marcha do BNG a situación non fixo máis que empeorar. Continuouse coa presentación dunha modificación de crédito sen contar con ICM, logo comunicounos a nosa expulsión por non apoiala, e nin tan sequera estivo presente na comisión de seguimento celebrada o pasado martes, onde EU mantivo unha posición puramente burocrática e con nula autocrítica, fronte a unha diagnose negativa compartida por ICM e BNG.

Desde ICM pedimos desculpas á veciñanza polos erros cometidos, un deles puido ser deixar que esta situación se prolongase no tempo. Procuramos ser dialogantes na xestión das nosas áreas, ao igual que o BNG. Quixemos antepoñer a estabilidade do goberno e a conciliación de posturas, máis non o conseguimos. O vindeiro martes celebrarase unha nova asemblea de ICM, onde se someterá a votación a ruptura do acordo de goberno.

En Mugardos a 16 de Novembro de 2017.

Share

ICM insiste no diálogo como base dun goberno plural.

Iniciativa Cidadá de Mugardos defende o diálogo como base de todo proxecto político plural. Froito do entendemento entre diferentes naceu o primeiro goberno con maioría da última década en Mugardos. Nos últimos meses, sen embargo, asistimos con preocupación á toma de decisións que non son debatidas, e moito menos consensuadas, entre os membros do Goberno Municipal.

Na mañá de onte presentábase na comisión de Facenda unha proposta da Alcaldía para determinar o uso de preto de 600.000 €. Se ben esta proposta recollía en parte decisións conxuntas, outras non foron debatidas previamente co Grupo Municipal de ICM, malia a súa envergadura económica.

Sendo así, ICM abstívose de aprobar a proposta da Alcaldía, como xa o fixo anteriormente cando se someteron a votación cuestións que non tiveron en conta a opinión do noso grupo. Mais nesta ocasión, tras a comisión de Facenda a Alcaldía comunicou verbalmente ao noso portavoz municipal que estabamos “fóra do goberno”.

Esta tarde celebrarase unha comisión de seguimento do acordo de goberno asinado o ano pasado, convocada a petición do BNG, que ven derivada tamén desta falta de diálogo e imposición dunha das partes do Goberno Municipal sobre as outras. Desde ICM insistimos na necesidade de acordos previos a calquera decisión transcendente no futuro de Mugardos.

O Grupo Municipal e os representantes na comisión de seguimento darán conta en asemblea da situación actual para que as persoas que integran a Iniciativa Cidadá de Mugardos, no seu conxunto, analicen e determinen o mellor xeito de seguir defendendo a nosa proposta política.

Share

Comunicado sobre o noso posicionamento respecto do grupo de Emerxencias supramunicipal, e ante o acaecido no pleno do 17-06-2016

O Pleno de onte foi unha nova encerrona do PP, instalado desde hai un ano nunha política de cartón pedra. Incapaz de xestionar o día a día do Concello, tenta ocultalo con discursos demagóxicos nos Plenos, fronte ao público, que pouco ou nada teñen que ver coa realidade que se vive nas comisións.

Durante meses estivemos solicitando a información necesaria para tomar a decisión máis acertada sobre o GES. Durante meses o goberno evitou darnos esa información. Durante meses, o goberno recoñecía coa boca pequena que o GES “era inviable” económicamente e seguía sen cobrar as intervencións, cando cumpre xa un ano na Alcaldía.

O PP puido ter levado a renovación do GES a Pleno hai xa meses. A información que presentaba onte era a mesma que había meses atrás: varios informes técnicos contraditorios (uns favorables, outros desfavorables). Nada novo. E sen embargo, agardou ao 17 de xuño, en campaña electoral, para facer pública unha posición que non se corresponde co que insinuaba en comisións, tentando deixar en fóra de xogo aos grupos da oposición. Sabía da nosa negativa a asinar a cegas e xogou cos tempos, entregando só unhas horas antes do Pleno a previsión de cobros polas intervencións.

Onte o PP retirou o punto da orde do día, logo de esixirmos a entrega por escrito da toda a información necesaria para clarificar a situación. Isto confirma a encerrona e o recoñecemento implícito de que quedan aínda moitas dúbidas por despexar.

A ICM preocúpalle a viabilidade dun servizo de emerxencias rodeado de incertidumes. Unha decisión equivocada, ou curtopracista, podería hipotecar o futuro económico dun concello que está a piques de baixar dos 5000 habitantes e perder capacidade de financiamento. Un paso en falso pode supoñer graves recortes nos servizos públicos que o Concello ofrece á veciñanza nun prazo de só 4 ou 5 anos.

Mugardos, 18 de xuño de 2016.

10945093_1539067193023327_1966218727975526022_o

Share

Alegación ó proxecto das curvas da Fonte Grande

Mañá (04/02/2016) haberá un pleno extraordinario urxente ás 13:30 horas no que se aprobarán as alegacións que vai facer o Concello ao proxecto da Xunta. Estas alegacións que poñeremos á disposición da veciñanza tan pronto remate o Pleno básanse en 4 puntos.

Infografía curvas da Fonte Grande

Infografía curvas da Fonte Grande

  1. Dar solucións á perigosidade da primeira curva dirección Mugardos.
  2. Engadir alumeado e beirarrúa ou senda ao novo trazado.
  3. Darlle total acceso ás vivendas e empresas xa que o proxecto déixaas ailladas.
  4. Que a Xunta asuma os terreos que quedan inutilizados entre o novo trazado e a estrada actual.

Á marxe das alegacións que o Concello presente, Iniciativa Cidadá puxo dende onte á disposición da veciñanda 2 modelos distintos de alegacións.

  • a) Alegación á totalidade do proxecto. [Arquivo en: PDF, DOCX, ODT]
  • b) Alegacións aos catro puntos citados anteriormente. [Arquivo en: PDF, DOCX, ODT]

O prazo para presentar alegación remata o venres 05 de febreiro.

Share

Pleno do 23/12/15

SACAMOS Á LUZ INFORMACIÓN, O PLENO DENDE ICM;

PREGUNTAS PLENARIAS ICM:

Pregunta 1:
¿Cal é o motivo polo que o escrito dos veciños e veciñas de Rilo queixándose dos cheiros da Estación de Bombeo non foi levado a ningunha comisión? ¿Houbo resposta por parte do goberno no prazo correspondente? Se é así, ¿cal foi a contestación?
Resposta:
– Enviouse aos do Bombeo e non tivemos contestación da empresa.
* Pero contestouse ás veciñas e veciños no prazo dun mes como se ten que facer?
– Non

Pregunta 2:
¿Aínda non teñen todas as facturas da Festa do Marisco? ¿Canto foi o custe para as arcas do Concello a celebración desta Festa?
Resposta:
-Sí, xa as temos, amosarémolas na próxima comisión. O custe total aproximado é sobre 8.000 euros.

Por outra parte, na orde do día do pleno houbo (ademais de dar contas):
– A renuncia de Javier Dieste. UNANIMIDADE
– A desafectación da Escola Apelón. UNANIMIDADE
(ICM manifesta que sería bo que os grupos xa empezasen a falar do uso Cultural e Social que debe de ter este edificio.)
– Moción sobre o VIH. UNANIMIDADE

O goberno quixo meter como vía de urxencia dous puntos, os cales teñen que ser votados para que podan engadirse:
– A creación dun ficheiro de datos para Benestar.
(ICM abstívose xa que viña dunha comisión celebrada esa mesma mañá)
– Dar conta dunha resolución.
(ICM votou en contra da urxencia, esta resolución do 23 de Novembro, xa puido ir no pleno do mes anterior, non se levou, tampouco a ningunha das comisións que houbo, nin ía neste orde do día do pleno, e a meteron o día anterior de urxencia)

Iniciativa Cidadá de Mugardos non quere paralizar as cousas, quere traballar para melloralas, e o goberno leva dende fai tempo unha política de non presentar á maioría dos informes e dos datos solicitados, cando os presenta son a última hora, e recorre sempre ás presas para que a oposición non poida traballar.

Arquivo: Orde do día PDF

Share

Sobre a moción de ICM para solicitude de Ciclos Formativos e FP Básica no IES de Mugardos

Valoración do último Pleno Municipal:

Logo da celebración da última sesión plenaria en Mugardos, desde Iniciativa Cidadá de Mugardos temos que amosar o noso abraio e tamén a nosa preocupación ante as actitudes de certos grupos políticos. En primeiro lugar, cada vez é máis palpable a sensación de que o Partido Popular goberna a base de tentar dar golpes de efecto, sen deterse a estudar minimamente as consecuencias e necesidades. Vímolo co traslado do mercadillo e repetímolo coa ampliación das axudas escolares aos centros concertados sen incremento da partida económica correspondente. E en segundo lugar, a actitude de certos grupos da oposición fainos temer que a consecución de acordos poida depender máis das cotas de protagonismo que dos beneficios reais para a cidadanía.

No Pleno de onte, o alcalde xustificou a negativa a un punto da moción presentada por ICM, no que se solicitaba precisamente o incremento dos fondos das axudas para material escolar e transporte, argumentando que non levabamos estudo nin proposta económica. O noso asombro non pode ser maior, tendo en conta que ese estudo debería estar feito polo goberno antes de modificar a orde para abrila aos centros concertados, e non despois. Por se fose pouco, pretende que sexa ICM quen faga ese traballo, cando pasaron máis de dous meses desde que o novo goberno, apenas uns días logo de tomar posesión, fixo desta unha das súas primeiras medidas.

Sigue lendo

Share

Pleno sobre a organización e retribución do goberno municipal

Iniciativa Cidadá de Mugardos naceu da mesma visión da situación política que tantas outras iniciativas municipalistas que se dan en chamar “mareas”: a democratización e desprofesionalización da práctica política e a súa apertura á sociedade.

As persoas que representamos hoxe neste Pleno da Corporación a ICM somos un técnico de sistemas, un delineante e unha mestra. Esas son ou procuran ser as nosas principais fontes de ingresos e tentando compatibilizalas aceptamos a responsabilidade de representar á veciñanza de xeito temporal e nunca superior a 8 anos, como asumimos no noso Código Ético.

Os debates sobre a asignación económica dos membros da corporación préstanse sempre a discursos cun forte compoñente demagóxico. Nós, que somos unha organización nova carente de referentes propios, máis tamén descargada de lastres, afrontamos este debate coa intención de obter unha visión o máis ampla e contextualizada posible da situación en Mugardos e para iso quixemos estudar o que acontecía en concellos de tamaño similar, entre 5000 e 10000 habitantes e, por tanto, tamén 13 concelleiras/os.

sueldos

Este foi o resultado e as nosas conclusións:

Sigue lendo

Share