Pleno do 23/12/15

SACAMOS Á LUZ INFORMACIÓN, O PLENO DENDE ICM;

PREGUNTAS PLENARIAS ICM:

Pregunta 1:
¿Cal é o motivo polo que o escrito dos veciños e veciñas de Rilo queixándose dos cheiros da Estación de Bombeo non foi levado a ningunha comisión? ¿Houbo resposta por parte do goberno no prazo correspondente? Se é así, ¿cal foi a contestación?
Resposta:
– Enviouse aos do Bombeo e non tivemos contestación da empresa.
* Pero contestouse ás veciñas e veciños no prazo dun mes como se ten que facer?
– Non

Pregunta 2:
¿Aínda non teñen todas as facturas da Festa do Marisco? ¿Canto foi o custe para as arcas do Concello a celebración desta Festa?
Resposta:
-Sí, xa as temos, amosarémolas na próxima comisión. O custe total aproximado é sobre 8.000 euros.

Por outra parte, na orde do día do pleno houbo (ademais de dar contas):
– A renuncia de Javier Dieste. UNANIMIDADE
– A desafectación da Escola Apelón. UNANIMIDADE
(ICM manifesta que sería bo que os grupos xa empezasen a falar do uso Cultural e Social que debe de ter este edificio.)
– Moción sobre o VIH. UNANIMIDADE

O goberno quixo meter como vía de urxencia dous puntos, os cales teñen que ser votados para que podan engadirse:
– A creación dun ficheiro de datos para Benestar.
(ICM abstívose xa que viña dunha comisión celebrada esa mesma mañá)
– Dar conta dunha resolución.
(ICM votou en contra da urxencia, esta resolución do 23 de Novembro, xa puido ir no pleno do mes anterior, non se levou, tampouco a ningunha das comisións que houbo, nin ía neste orde do día do pleno, e a meteron o día anterior de urxencia)

Iniciativa Cidadá de Mugardos non quere paralizar as cousas, quere traballar para melloralas, e o goberno leva dende fai tempo unha política de non presentar á maioría dos informes e dos datos solicitados, cando os presenta son a última hora, e recorre sempre ás presas para que a oposición non poida traballar.

Arquivo: Orde do día PDF

Share

Iniciativa Cidadá de Mugardos perante a dimisión de Javier García Dieste

Tras a anunciada dimisión de Javier García Dieste como concelleiro e portavoz do noso Grupo Municipal, desde Iniciativa Cidadá de Mugardos queremos manifestar o seguinte:

  • Reafirmamos o noso compromiso co Manifesto e o Programa de Goberno co que a nosa candidatura se presentou ás eleccións e acadou un respaldo popular maior do que ninguén agardaba.
  • Chegamos aquí coa proposta de abrir á participación cidadá o Concello de Mugardos. Para darlle voz á xente. Todo ese traballo está aínda por facer, mais a Iniciativa Cidadá de Mugardos reiniciou xa na asemblea deste mércores 16 a súa folla de rota e conta cun equipo de xente nova con gañas de comezar a traballar por Mugardos.
  • Os procesos abertos e plurais como o noso non están exentos de obstáculos que cómpre solucionar. É a nosa responsabilidade iniciar unha fonda reflexión sobre o que somos e o que debemos ser para dar resposta á confianza depositada en nós por 540 persoas deste municipio que nos converteron na terceira forza política.
  • É sobradamente coñecida a traxectoria de compromiso social de Javier García Dieste e a súa reputación como home progresista. Foi, ademais, un dos impulsores desta candidatura desde o comezo. Comprendemos o duro que puido ser para el tomar esta decisión, mais non podemos compartir a súas palabras. A nosa proposta política, definida nun Programa de Goberno nítido e valente debe volver ser a protagonista da nosa acción política. O que realmente afecta á veciñanza de Mugardos, e o que nos da a razón de ser.
  • Coa saída de Javier García Dieste tomará posesión César Pena Leira, cuarto na candidatura como resultado das primarias coa maior participación veciñal rexistradas en Galicia no 2015. Coa súa entrada o Grupo Municipal fará unha reestruturación para afrontar os tres anos e medio que restan de corporación e de cuxo resultado darémosvos conta.

Grupo Municipal de Iniciativa Cidadá de Mugardos

LogoDocumentos

Share

Iniciativa esixe ao goberno municipal unha actitude responsable na reforma da rodaxe

Iniciativa Cidadá de Mugardos reclama responsabilidade ao Alcalde de Mugardos para sacar adiante a mellor das propostas de reforma do IVTM (“rodaxe”). Non é certo o que o goberno municipal manifestou nos últimos días nas redes sociais e a prensa. O Partido Popular non só coñecía con anterioridade a nosa proposta, senón que recoñecía nos corredores do Concello que melloraba a súa.

A opción máis honesta tería sido que o PP retirase a súa proposta e aceptase posteriormente a de ICM. Sen embargo o goberno de Juan Domingo Deus antepuxo o protagonismo partidista á responsabilidade de goberno. O Alcalde deberá explicar por que solicitou a mesma mañá do Pleno a ICM que votase en contra da proposta do PP para posteriormente acusarnos de telo feito.

A alternativa de reforma de ICM provén dun estudo detallado da ordenanza, rigorosa, progresiva e xusta. Corrixe as eivas da ordenanza anterior que non corrixía a opción do PP. Polo tanto, esiximos ao goberno municipal que retome o proceso de reforma da rodaxe. Tentar responsabilizar ao noso grupo de paralizala, ademais dunha falsidade, supón unha irresponsabilidade impropia do máximo representante dun Concello e unha preocupante mostra de sectarismo político.

Share

Moción sobre política educativa no concello

Javier García Dieste, como voceiro do grupo municipal de ICM ao abeiro da lexislación vixente presenta a seguinte moción para que se debata e aprobe, se procede, no próximo Pleno do Concello.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O IES Mugardos segue, por segundo ano consecutivo, sen formación profesional básica mentres “A Consellería de Educación concertará no curso 2015-2016 e 2016-2017 un total de 3.853 aulas de colexios e institutos privados. Son máis que o ano pasado xa que aínda que algunhas se suprimen, a implantación do segundo curso da formación profesional básica, con 19 unidades máis, deixa un saldo positivo.” segundo publica La Voz de Galicia.

A Consellería volve deixar ás poboacións de Ares e Mugardos, que suman arredor de 11.000 habitantes, sen ciclos formativos e sen formación profesional básica nos centros públicos.

Isto último é especialmente grave, xa que rapazas e rapaces de 15 anos en diante con un historial de fracaso escolar na ESO vense obrigados a tomar un, dous ou tres autobuses para poder cursar a formación profesional básica en centros da comarca. As bolsas de transporte do concello a duras penas cubrirán un par de meses os gastos que causan estes desprazamentos, por non falar dos gastos de manutención, xa que en moitas especialidades terán clases mañá e tarde.

Sigue lendo

Share

Pleno sobre a organización e retribución do goberno municipal

Iniciativa Cidadá de Mugardos naceu da mesma visión da situación política que tantas outras iniciativas municipalistas que se dan en chamar “mareas”: a democratización e desprofesionalización da práctica política e a súa apertura á sociedade.

As persoas que representamos hoxe neste Pleno da Corporación a ICM somos un técnico de sistemas, un delineante e unha mestra. Esas son ou procuran ser as nosas principais fontes de ingresos e tentando compatibilizalas aceptamos a responsabilidade de representar á veciñanza de xeito temporal e nunca superior a 8 anos, como asumimos no noso Código Ético.

Os debates sobre a asignación económica dos membros da corporación préstanse sempre a discursos cun forte compoñente demagóxico. Nós, que somos unha organización nova carente de referentes propios, máis tamén descargada de lastres, afrontamos este debate coa intención de obter unha visión o máis ampla e contextualizada posible da situación en Mugardos e para iso quixemos estudar o que acontecía en concellos de tamaño similar, entre 5000 e 10000 habitantes e, por tanto, tamén 13 concelleiras/os.

sueldos

Este foi o resultado e as nosas conclusións:

Sigue lendo

Share

Petición de paso de peóns na Pedreira

Ante a perigosidade de cruzar a Rúa da Pedreira ó non existir ningún paso de peóns na súa extensión e perante o elevado número de vehículos que empregan esta, ICM solicitou por escrito hoxe, 3 de agosto do 2015, ó Concello de Mugardos que se habilite un paso de peóns debidamente sinalizado a altura da parada de autobús do transporte escolar antes de que comece o novo curso escolar.

Share

Petición de ampliación de información sobre as festas nas parroquias

Tras reunión con algún dos veciños de Mugardos chamóusenos a atención de que na información sobre as festas tan só consta a información sobre as festas no pobo e non sobre o resto de festas levadas a cabo nas parroquias.

Por este motivo e porque creemos que no Concello son tan importantes tódalas súas parroquias (Meá, Franza – O Seixo e San Xoán de Piñeiro) como Mugardos entregouse no Concello, o pasado xoves 30 de xullo, escrito no que solicita a inclusión da información sobre as festas das parroquias nos próximos boletíns publicados.

Share

Petición ó Concello de pagar a cuantía do convenio co Club do Mar e Galicia de Mugardos

Tras manter reunións cos presidentes do Club do Mar de Mugardos e da S.D.C. Galicia de Mugardos, na que se confirmou que aínda non foran recibidas as cantidades estipuladas nos correspondentes convenios establecidos entre o Concello de Mugardos e ditas entidades, ICM entregou onte (30/07/2015) no Concello un escrito no que se insta a este a facer efectiva estas cantidades económicas.

club_galicia

Segúndo o convenio firmado por ambas entidades o 50% da cuantía establecida en dito convenio debería facerse efectiva no momento da firma deste, é dicir o 11 de xuño de 2015, mentras que o outro 50% sería feito efectivo ó xustificar as actividades cubertas no obxecto do convenio.

Ante esta situación os dous clubs deportivos atópanse en situación económica precaria ó ter que facer fronte os gastos derivados da súa actividade deportiva sen os cartos comprometidos polo Concello de Mugardos.

Share

Petición modificación da orde do día da Xunta de Voceiros do 24 de xullo

O segundo punto da orde do día da Xunta de Voceiros do 24 de xullo de 2015 foi informar e posicionarse sobre a circular remitida pola FEMP sobre a privación de liberdade do alcalde de Caracas.

Vaia por diante que ICM non ten nada en contra do alcalde de Caracas. Se foi detido de xeito ilegal desexamos a súa pronta posta en liberdade, e se foi detido de xeito lexítimo , pedimos que sexa tratado de acordo ao estado de dereito.

O Partido Popular de Mugardos comeza o mandato indo moito máis aló do que hai só escasos meses criticaba na oposición. Non só trae ao Pleno da Corporación un asunto que nada ten que ver coas competencias municipais, senón que nin tan sequera atinxe ao Estado Español.

Iniciativa Cidadá de Mugardos non comprende por que esta cuestión, e non a pena de morte nos Estados Unidos, a ablación de clítoris nas mulleres en países subdesenvolvidos, a persecución da homosexualidade noutros, o golpe de estado na Ucraína e así unha sucesión interminable de asuntos de indubidable interese pero que non poden solucionarse no ámbito do concello.

Pregamos, por tanto, que o PP retire este asunto da orde do día e se absteña no futuro de desviar a dedicación deste Pleno da Corporación a asuntos que non lle competen.

Share

Problemas da localización do feirón

feiron

Dende o pasado xoves 02 de xullo o feirón semanal cambiou a súa localización. O cambio, explica o Alcalde, responde á intención de revitalizar o Mercado Municipal e é unha demanda dos comerciantes do mesmo.

A nova localización non resulta satisfactoria para veciños e outros comerciantes da zona que ven como o acceso á os seus domicilios e establecementos queda bloqueado polos postos do feirón que invaden beirarrúas e prazas e aparcamentos. O tránsito por dentro do propio feirón é tamén complicado e algúns dos postos teñen escasa visibilidade e son de difícil acceso.

A consecuencia máis preocupante da nova localización é o feito de que preto do Mercado Municipal, e do feirón, está o centro de saúde. O pasado xoves á mañá era certamente moi complicado, por non dicir imposible, que una ambulancia puidese achegarse ao Centro de Saúde.
Sigue lendo

Share