Que pasa coa EDAR?

Que é a EDAR?

Cada vez que tirabamos da cadea no baño, ou nos duchabamos, ou un bar poñía o lavalouzas, a auga sucia marchaba polos sumidoiros para ir dar directamente á ría, contaminando o medio de vida de centos de familias. Desde o ano 2014 os verquidos dos fogares e empresas de Fene, Mugardos e Ares diríxense cara Chanteiro, á Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR), polo que se pon freo ao deterioro ambiental.

Como funciona?

Ao longo dos concellos de Fene, Mugardos e ares hai distribuídas estacións de bombeo que fan que a auga chegue ata Chanteiro. En Mugardos hai nove: as de Rilo, O Monte, O Baño, o peirao, Santa Lucía, A Barca, O Seixo, o Campo do Río e A Rega. Unha vez que chegan á estación depuradora esta trata os verquidos para separar a auga depurada dos residuos que contén.

Canto custa?

A construcción deste sistema de saneamento no sur da ría supuxo un investimento de máis de 80.000.000 €. Unha vez rematadas as obras, poñelo a funcionar ten custes de xestión e mantemento, pero tamén de consumo eléctrico, tanto da propia planta como das estacións de bombeo. Os custes de xestión da rede son de aproximadamente 216.000 €/ano, que son aboados polos concellos de Fene (108.000 €) e Mugardos e Ares (54.000 € cada un). Para Mugardos o consumo eléctrico das súas estacións de bombeo ascende a 157.000 €/ano.

Sigue lendo

Share

Un paso adiante na Festa do Polbo

A Festa do Polbo de Mugardos, declarada no 2009 de Interese Turístico de Galicia, non é unha festa do polbo máis. Non compite con Carballiño, nin se lle asemella ás de Bueu, Mos ou Porto do Son. A Festa do Polbo de Mugardos é a festa dun prato diferente, a festa do “polbo á mugardesa”.

O noso prato distínguese fundamentalmente por ser un guiso co seu rustrido de cebolas e pementos máis os cachelos. Ninguén dubida da fama internacional do polbo “á feira”, pero é ben seguro que a segunda receita de polbo máis popular da cociña galega é “á mugardesa”.

Para gozar do polbo á mugardesa no seu esplendor hai que visitar Mugardos, se ben é certo que sabemos dalgúns restaurantes polo mundo que tamén o locen na súa carta. Así é que temos no polbo á mugardesa a principal carta de presentación dunha vila coñecida fundamentalmente como destino gastronómico.

Un proxecto a longo prazo

Con tales ingredientes o seguinte paso era facer do “polbo á mugardesa” unha marca claramente recoñecible. Ser conscientes do feito diferencial e marcarse un obxectivo a
medio e longo prazo. A “Festa do Polbo de Mugardos” tiña que dar un paso á fronte e deixar de verse a si mesma como un día de festa para converterse na bandeira da restauración de Mugardos. No máis grande acto de promoción do noso produto, non para visitar Mugardos o segundo sábado de xullo, senón en calquera momento.

É ese enfoque estratéxico o que explica en boa medida os cambios na súa 27a edición. O protagonismo do noso prato en salóns gastronómicos, a identificación clara da Festa cos seus ingredientes (a diferenza de anos anteriores), o recoñecemento a nivel galego dos creadores da súa imaxe (Rei Zentolo seguiu o camiño explorado no 2015 con Xaquín Marín) a aposta decidida pola promoción dunha xoia musical como “Pulpo á mugardesa”, de Os Peregrinos, que xa forma parte para sempre do noso patrimonio cultural… e o cambio fundamental hoxe en boca de tanta xente: o cambio no seu formato.

Sigue lendo

Share

Peonalización do peirao de Mugardos

Dende os primeiros pasos da ICM e tal e como recollemos no noso programa electoral, o desexo de fomentar a transformación do pobo pensando na veciñanza de xeito que permita as relacións sociais, é patente para nós. Queremos ver as crianzas xogando nas rúas e que poidan ir soas ás escolas. Queremos un pobo seguro, no que as nosas persoas maiores poidan desenvolverse sen atrancos nin barreiras arquitectónicas.
Queremos que Mugardos sexa un lugar de referencia como pobo amigable e con calidade de vida.

É necesario limitar a invasión dos coches nos espazos públicos e apostar pola concentración das zonas de aparcamento máis que na dispersión, unha localización que permita tanto o achegamento aos puntos de interese como que disuada do uso do vehículo privado. Regular, reordenar e calmar o tráfico, limitando a velocidade no entorno urbano a 30 km/h, dando prioridade ao transporte público e aos medios non contaminantes, e peonalizar os contornos de valor turístico, comercial e histórico-artístico son temas primordiais.
Todo de forma progresiva e co consenso dos sectores afectados.

A peonalización do peirao de Mugardos será unha realidade os meses de xullo, agosto e setembro, nun primeiro paso para poder gozar de Mugardos a pé.

Entre todas debemos cambiar os hábitos, poñer da nosa parte e pensar no conxunto. Rúas nas que poder deixar as crianzas xogar, beirarrúas e espazos accesibles nas que as persoas con mobilidade reducida non encontren continuos atrancos pasan por todas nós, un Concello de Mugardos amable e sociable pasa pola veciñanza.

Share

Os primeiros orzamentos con investimento en participación cidadá

O Goberno Municipal de Mugardos ven de presentarlle aos grupos da oposición o proxecto de Orzamento Municipal do 2017, unha ferramenta fundamental para poder desenvolver un proxecto político sólido. Serán os primeiros en dotar dunha planificación presupostaria ao noso Concello, logo do ano en branco que supuxo o goberno de Juan Domingo Deus. Serán tamén os primeiros orzamentos da Iniciativa Cidadá de Mugardos e os primeiros en contar con investimento en procesos participativos.

En liñas xerais, Mugardos mantense como un dos concellos do seu tamaño con maior implicación no benestar social, tanto en servizos asistenciais como de promoción social e cultural, cun importante financiamento ao movemento asociativo, abandoado á súa sorte polo anterior goberno do PP. Mais incorporarán novas partidas que porán en marcha o concurso de ideas para realizar unha actuación integral no centro de Mugardos, creando espazos verdes e dotándoo dunha nova biblioteca municipal, a actualización do estudo da edificación do casco antigo da vila de Mugardos, e a posible recuperación da Oficina de Rehabilitación, a ampliación da rede de marquesinas para o transporte público, a creación dun comedor escolar no colexio Santiago Apóstolo de Franza, xunto con melloras nas instalacións do Unión Mugardesa e un salto importante na modernización tecnolóxica dos servizos municipais.

O proxecto de Orzamento Municipal presentado debuxa tamén un novo escenario na relación da administración local coa veciñanza. Neste sentido, suporán un paso adiante o arranque do proceso de Orzamentos Participativos nos que o conxunto da cidadanía achegará, analizará e determinará sobre as súas propias propostas de investimento nas parroquias. Xunto con eles, a imprescindible renovación do Mercado de San Telmo escoitará tamén aos sectores implicados no seu futuro. Non rematará aquí a implicación veciñal, que será consultada para o desenvolvemento do primeiro Plan Estratéxico, un documento fundamental para definir un proxecto común de municipio entre concello e cidadanía.

Desde Iniciativa Cidadá de Mugardos celebramos este principio de acordo acadado con EU e BNG, e que xa está a disposición de PP e PSOE.

Share

A Biblioteca que Mugardos merece

Logo do paso de nove corporacións municipais desde a chegada da democracia a Mugardos, a creación dunha nova e verdadeira Biblioteca Pública Municipal fíxose un dos temas centrais neste décimo mandato 2015-2019.

En Iniciativa Cidadá de Mugardos apostamos por ela xa no noso programa electoral, e cando en outubro do 2015 o Pleno debateu priorizar que a Guardia Civil ficase en Mugardos, ofrecéndolle incluso o edificio do Apelón, mantivémonos á marxe, xunto co BNG, porque malia preferir que ficase no Concello, non queriamos que fose cedendo un edificio que para nós era o lugar ideal para instalar a nova Biblioteca. Fomos minoría (8 fronte a 5).

Seis meses despois, en abril do 2016 tentamos, de novo xunto co BNG, que o Pleno se posicionase a favor de destinar o edificio do Apelón a Biblioteca e non a Guardia Civil. A nosa minoría volveuse ratificar, con só 5 votos a favor (ICM + BNG) e 7 en contra (PP + EU). O Apelón como “opción A” esvaíase.

Aínda conscientes da minoría á hora de levar a Biblioteca ao Apelón, cando EU, ICM e BNG chegamos a un acordo común para gobernar, a Biblioteca seguiu sendo unha prioridade, que se plasmou nun documento que procura facela realidade antes do 2019. En agosto EU, ICM e BNG asumimos o goberno e desde entón traballamos en poder dispor desa “opción B” que poida darlle a Mugardos a Biblioteca que leva décadas demandando. O Goberno Municipal solicitou un informe técnico dos requirimentos dunha nova Biblioteca á bibliotecaria municipal, e consultou cos redactores do novo PXOM as alternativas sobre as que seguimos traballando.

Sigue lendo

Share

Comunicado do 27 outubro de 2016

euquero

Mugardos, 27 de Outubro de 2.016.

O noso proxecto para Mugardos continúa a súa rota, logo dun ano no que non atopamos máis que atrancos para sacar adiante as nosas ideas e coa limitación de formar parte da oposición a un goberno de costas ó dialogo, agora o Grupo Municipal da ICM é para nos o elemento de transmisión directa co goberno municipal. Poche, Paula e César son os garantes de que agora sí o noso criterio é respectado e forma parte das decisións e actuacións municipais. Na Agrupación traballamos en contacto permanente con eles, son o mellor instrumento para facer realidade os puntos programáticos que de forma colaborativa plasmamos con ilusión un grupo de veciñas e veciños, as nais e os pais desta Iniciativa. Ese é o noso maior compromiso, con esas persoas, coas que nos votaron e por suposto con todo o pobo, pois convencidos estamos do seu beneficio, e nese compromiso poñemos todo o noso empeño.

Somos plenamente conscientes da gran oportunidade que temos, e queremos facer consciente á veciñanza da ferramenta que teñen a súa disposición, queremos ser ese punto de axuda para a solución ós seus problemas e inquedanzas, ser o contacto con as máis das veces insensibles Institucións. A nosa vocación é transformadora dunha realidade que non nos gusta, unha realidade ó servizo duns intereses alleos á maioria. O concello non é unha burbulla independente e impermeable ás circunstancias externas, unha situación de crise xeralizada, económica, social, cultural, de perda da identidade, acaba inevitablemente afectando a Mugardos, o “non me fales de política, que non me interesa, solo quero facer por Mugardos” é unha saida moi na boca, precisamente dos que tentan desmarcarse das impopulares políticas de recortes e austeridade e logo buscan sen pudor nengún a foto cos xefes, cos donos das tesoiras. E hai xente que cae na trampa desa simplificación da realidade. Queremos cambiar Mugardos pero para
eso é preciso tamén que a xente deste pobo estea convencida de que un urbanismo racional, máis humano, é posible, que o ecoloxismo e non o consumo sen fin é a base dun pobo sustentable, que a educación e o respecto ó próximo é a base da convivencia, e que a colaboración e a solidariedade son fundamentais para acabar coa desigualdade e acadar obxectivos comúns. O presente e o futuro de Mugardos pasa por participar cada un de nós, activamente na súa construcción.

En outubro do ano pasado a Asemblea Xeral da ICM aprobaba maioritariamente o regulamento de organización interna, dotándonos dun documento indispensable para o noso funcionamento, nel apostouse pola afiliación como a figura para acadar plenos dereitos na Agrupación. A Coordinadora Xeral elixida o 9 de marzo deste ano fixo firmes os acordos asemblearios e abriu o proceso de afiliación, manifestando así mesmo a súa vontade de explorar e estudar outras posibilidades alternativas á mesma. Dicíamos entón: “Pensamos que non todo o mundo pode ou quere telo mesmo grao de implicación neste proxecto e queremos facilitar e desenrolar a participación de tódalas formas posibles, cremos que a afiliación é unha das mellores, corresponsabilizándose coa ICM, sen desbotar nengunha outra forma de colaboración.”.

Transcorrido agora xa un ano dende a sua aprobación cremos necesaría a súa revisión e tras varias xuntanzas e xornadas de traballo temos ultimado un texto revisado que será sometido á aprobación da Asemblea Xeral que proximamente será convocada.

As modificacións máis salientables céntranse principalmente en habilitar ademáis da afiliación, a vía da colaboración mediante os grupos de traballo para acadar os plenos dereitos como membro da ICM, otorgar dereitos as persoas simpatizantes, regular asembleas abertas a tódala veciñanza, baixar ós 16 anos a idade de admisión, unha nova carta financeira e derogación das anteriores disposicións transitorias.

Iniciativa Cidadá de Mugardos.

Comunicado en [PDF].

Share