Acta da Asamblea Xeral do día 7 de abril de 2016

Sendo as 20:00 h do día 7 de abril de 2016 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación da acta anterior.
 2. Xuntanza das Mareas en Común:
  1. Aprobación dos principios básicos.
  2. Participación no proceso.
 3. 3. Incorporación de membros á Coordinadora Xeral.
 4. 4. Información sobre afiliación.
 5. 5. Rogos e preguntas.

Comezamos coa lectura do acta anterior e apróbase por unanimidade.

Para o punto da Xuntanza das Mareas en Común, lemos os principios básicos e despois de deliberar sobre eles os aprobamos por maioría (9 votos a favor e 1 abstención) cunha modificación:

 • No punto 4 engadir: “o dereito á conciliación da vida familiar e laboral”.

Sigue lendo

Share

Acta da Asamblea Xeral do día 9 de marzo de 2016

Sendo as 20:00 h do día 9 de marzo de 2016 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación da acta anterior.
 2. Elección da Coordinadora Xeral.
 3. Rogos e preguntas.

Comezamos coa lectura do acta anterior e apróbase por unanimidade.

Para a elección da Coordinadora infórmase de que para Coordinador Xeral só presentouse un Candidato Miguel Díaz Vilar, e aprobouse a súa candidatura por maioría.

Para os postos de Vogais presentáronse:

 • Alberto Lozano Cortes.
 • Elisa Morgade Carnero.
 • Sandra Plana Fernández.
 • Cristina Alonso Tizón.
 • Ángel Pena Fontenla.
 • Miguel Bastida Martínez.
 • Rosalía García Rey.

apróbanse estes cargos por unanimidade.

No punto de rogos e preguntas non se plantexou ningunha pregunta.

Sen máis levántase a sesión sendo as 21:00 h.

Share

Acta da Asamblea Xeral do día 24 de febreiro de 2016

Sendo as 20:00 h do día 24 de febreiro de 2016 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación da acta anterior.
 2. Informe de situación.
 3. Sé.
 4. Coordinadora.
 5. Grupos de traballo.
 6. Rogos e preguntas.

Comezamos coa lectura do acta anterior e apróbase por unanimidade.

En canto ao informe de situación, os nosos concelleiros infórmannos dos diferentes encontros que tiveron coas Mareas e tamén do seu traballo no concello.

En relación ao aluguer dunha sé para ICM, infórmase que estivo parada porque facía falla xestionar un novo CIF a nome do Grupo Municipal, para poder incluílo na xustificación da subvención que da o Concello por cada concelleiro. Infórmase tamén que para pagar o aluguer, ademais da subvención do Concello que ascende a 2.800 € ao ano, tamén contamos co que aportan os concelleiros que ven sendo uns 300 € ao mes. Do aluguer da sé ocuparase a nova Coordinadora Xeral.

Sigue lendo

Share

Acta da asemblea do día 16 de decembro de 2015

Sendo as 20:30 h do día 16 de decembro de 2015 damos comezo a Asamblea Xeral de ICM co seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta anterior.
 2. Aprobación do calendario para a renovación da Coordinadora Xeral en funcións.
 3. Aluguer da sé de ICM.
 4. Rogos e preguntas.

Antes de comezar coa orde do día pide a palabra Javier García Dieste, e nos informa da súa renuncia como número 1 de Iniciativa Cidadá de Mugardos, abandonando acto seguido a asamblea Javier e parte dos asistentes.

O resto dos alí presentes deciden despois de moito deliberar seguir adiante co programa e acorda buscar un local para destinalo como sé de ICM.

Vendo que alargouse moito a asamblea, decídese que o punto de aprobación do calendario para a renovación da coordinadora xeral queda posposto para a seguinte asamblea.

Sen máis levántase a sesión sendo as 22:30 h.

Share

Acta da asemblea do día 18 de xuño do 2015

Na asamblea celebrada con esta data e de acordó coa orde do día tratáronse os seguintes temas:

Previo o comenzó da asamblea Tomás propón invertir os puntos 1 e 2 da orde do día para tratar o punto 2 no primeiro lugar e o 1 despois.

Sometida esta proposta a votación, rexeitase por 16 votos en contra e 10 a favor.

 • Punto 1.1 Composición da Coordinadora Xeral (que terá un carácter transitorio).

  Estará composta por:

  • 1 Responsable de Tesourería.
  • 1 Coordinador Xeral (Proponse ao cabeza de lista).
  • 1 Responsable de Relacións Políticas.
  • 1 Vicecoordinador de Participación.
  • 1 Responsable de Comunicación.

  Sigue lendo

Share

Acta da asemblea do 5 maio

De acordo coa convocatoria de asemblea para o presente día, 5 de maio de 2015, e que ten a seguinte orde do día:

 1. Aprobación das modificacións na candidatura para axeitala a lei de paridade.
 2. Cambios dos administradores.
 3. Límite dos donativos.
 4. Aprobación do programa.
 5. Rogos e preguntas.

Sigue lendo

Share